Certezza AB

Beställning av certifikat

  • Certifikategenskaper
  •  / 
  • CSR
  •  / 
  • Kontaktuppgifter
  •  / 
  • Faktureringsuppgifter
  •  / 
  • Summering och beställning

Certifikategenskaper

Valideringsnivå *

Valideringsnivå syftar på vilka kontroller utfärdaren gör på beställningen innan certifikatet kan utfärdas. Kort kan sägas att ju högre valideringsnivå ett certifikat har, desto högre tillit kan användaren känna till certikfatet.

Den längsta nivån av validering är domänvalidering (Domain Validation) och lämpar sig bäst för privatpersoner. Vid domänvalidering kontrolleras att beställaren har kontroll över den domän som certifikatet ska vara giltigt för.

Nästa nivå av validering, så kallad organisationsvalidering (Organization Validation), lämpar sig bäst för vanliga företag och organisationer. Till kontrollerna hör bland annat att verifiera att domänen ägs av organisationen, och att beställaren är berättigad att lägga denna beställning.

Utökad validering (Extended Validation) ger den gröna adressraden i webbläsaren och därmed även högst tillåtsnivå. Denna typ av certifikat används främst av finansiella institut, så som banker eller webbutiker, som hanterar kreditkortsuppgifter och liknande över webben.

Valideringsemail för domän *

Utfärdarna använder en godkänd WHOIS adress för att skicka ut ett valideringsemail. I detta email finns en länk som används för att verifiera domänen. Andra alternativ är att skapa ett DNS record eller en fil publikt tillgänglig på domänen.

admin@ administrator@ hostmaster@
webmaster@ postmaster@ Annan metod...

Wildcard *

Genom att använda så kallade wildcards kan ett certifikat kan användas för att säkra ett obegränsat anat subdomäner.

*.certezza.net skulle t ex vara giltigt för både www.certezza.net och webmail.certezza.net, men inte för se.www.certezza.net.

Observera att wildcard-certifikat inte rekommenderas av säkerhetsskäl om tillämpningen inte kräver det, utan certifikat med alternativa namn är att föredra!

Nej Ja

Alternativa Namn (Subject Alternative Names) CN behöver ej anges

Till skillnad från wildcards kan alternativa namn, Subject Alternate Names (SAN), läggas till för att säkra specifika domäner/subdomäner med ett certifikat.

Observera att den CSR som skickas till utfärdaren INTE får innehålla några SAN, utan att dessa skall anges separat vid detta steg i beställningen.

SAN allt som oftast (beroende på utfärdare) vid behov kan läggas till och ändras efter att certifikatet utfärdats. Common Name behöver inte anges som SAN då detta extraheras i från CSR-filen.

Antalet servrar *

Vissa certifikatsutfärdare licensesierar utfärdade certifikat per server, vilket att om certifikatet ska användas på fler än en server behöver fler licenser köpas.

Berörd utfärdare är Symantec, medan Thawte, GeoTrust och GlobalSign licenseriar certifikaten för ett obegränsat antal servrar.


Produkt *

Giltighetstid *

Pris

I priset ingår den certifikatprodukt som specificerats här ovan samt rådgivning vid köp och installation.

Certifikatsigneringsbegäran

PKCS #10 CSR *

En certifikatsigneringsbegäran, eller PKCS #10 Certificate Signing Request (CSR), skickas till utfärdardaren för signering.

Behöver du hjälp med att ta fram en CSR? Ta kontakt med oss (cert@certezza.net eller 08-791 92 00) så hjälper vi dig gärna!

Kontaktuppgifter för certifikat

Förnamn *

Efternamn *

E-postadress *

Telefonnummer *

E-postadress för påminnelser *

När certifikatets giltighetstid börjar närma sig slutet skickar Certezza ut påminnelser om detta vid valfria intervaller (90, 60, 30, 14, 7, 1 eller 0 dagar).

För dessa påminnelser rekommenderar vi en funktionsadress.

Påminnelseintervall *

90 60 30 14 7 1 0

Uppgifter för fakturering

Organisation *

Befintlig kund till Certezza AB? *

Nej Ja

D-U-N-S

Fakturaadress *

Referensnummer

Kampanjkod

Summering av dina val

Valideringsnivå*:
Valideringsemail *:
Wildcard*:
SAN:
Antal Servrar*:
Produkt*:
Giltighetstid*:

Kostnad:
Kampanjkod:

CSR:

Förnamn*:
Efternamn*:
E-postadress*:
Telefonnummer*:

E-postadress för påminnelser*:
Påminnelseintervall*:

Organisation *:
D-U-N-S:
Befintlig kund till Certezza*:

Fakturaadress*:
Fakturareferens: