Certezza AB

Beställningsportal för certifikat

Affärsidé

Certezza AB är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor.

Vision

Vår vision är att vara marknadens främsta informations- och IT-säkerhetspartner.

Historia

Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informationssäkerhetsbranchen.

Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och succesivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet med undantag för fysisk säkerhet.

Idag är vi exempelvis flitigt engagerad som strategisk rådgivare så väl i nationella och offentliga sammanhang som för organisationer med internationell verksamhet.

Läs mer om hela vår bredd på www.certezza.net.